ประกาศสำนักงานประกันสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ๓ และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ๓

12 เมษายน 2566